Proces en tijdpad

 

De totstandkoming van een woonwerkgemeenschap kan een langdurig proces zijn, dat je meestal niet in een half jaar voor elkaar hebt.

Locatie
Een lastig punt Is de keuze van een geschikte locatie voor de woonwerkgemeenschap. Die heb je niet zomaar gevonden. Het is onder meer afhankelijk van de beschikbaarheid van grond, de prijs daarvan, en de toestemming van de gemeente (bestemmingsplan).
Aan de ene kant wil je die keuze niet in je eentje maken. Aan de andere kant kunnen mensen waarschijnlijk pas beslissen over hun deelname aan de woonwerkgemeenschap als de locatie bekend is. Een kip of ei probleem dus.

Kerngroep
Om deze reden wordt algemeen aanbevolen om het proces in tweeën te splitsen en om eerst een kerngroep te formeren van ongeveer 5-6 mensen die de kar willen trekken. Deze kerngroep gaat een heleboel zaken voorbereiden, waaronder de zoektocht naar een geschikte locatie.
Op dit moment zijn wij bezig met het samenstellen van de kerngroep. De verwachting is dat wij daar begin Juli mee klaar zijn.
Vervolgens gaat de kerngroep een plan maken.
De keuze van de locatie wordt waarschijnlijk pas definitief als er voldoende financiële middelen zijn om de grond te kopen, en waarschijnlijk wordt dat pas definitief duidelijk als alle kandidaat-deelnemers voor de woonwerkgemeenschap bekend zijn. Maar eerst moet dus de kerngroep aan de slag.

De kerngroep aan de slag
De kerngroep gaat eerst nader met elkaar kennismaken. Dat doen we op een manier die meteen ook gemeenschapsvormend werkt, onder begeleiding van onze gemeenschapscoach.
Daarna maken we een uitwerking van ons streven en beleid en gaan we een plan van aanpak ontwikkelen.
Daarbij werken we met gedragen besluitvorming, zodat de besluiten die we nemen gedragen zijn door de kerngroep. De kerngroepleden krijgen hiervoor een training van de gemeenschapscoach.
Na een aantal maanden intensief met elkaar optrekken, wordt er definitief besloten over de samenstelling van de kerngroep.

Werving overige leden Bekertjesmos
Tot nu toe heeft zich ook al een aantal overige geïnteresseerden aangemeld. Ook mensen die deze website voor het eerst lezen, kunnen hun belangstelling nog steeds kenbaar maken. Jullie komen dan op de aanmeldlijst.
Nadat een aantal andere zaken zijn afgehandeld, gaat de kerngroep op een gegeven moment de belangstellenden op de aanmeldlijst uitnodigen voor ontmoetingsdagen.

Om zeker te weten dat de woonwerkgemeenschap uiteindelijk komt te bestaan uit een groep mensen die elkaar goed ligt, is er ongeveer nog een jaar dat mensen op proef in de woonwerkgemeenschap wonen. Hier zijn door andere woonwerkgemeenschappen in Nederland en elders al veel goede ervaringen mee opgedaan.

Het bovenstaande proces wordt verder verduidelijkt in de hierna volgende paragrafen Tijdpad en Data bijeenkomsten.

Besluitvorming
De verantwoordelijkheid voor de besluiten is duidelijk en is in principe al beschreven in het bovenstaande.

  • Tot de totstandkoming van de (voorlopige) kerngroep zijn wij, Arie en Cecile, zo vrij om alle besluiten te nemen. Dit is inclusief de voorlopige selectie van de (kandidaat-) kerngroepleden na afloop van de twee kennismakingsbijeenkomsten. Voor de duidelijkheid: wij zullen ook allebei onderdeel worden van de kerngroep.
    Daarnaast is onze stem doorslaggevend bij de definitieve keuze van kerngroepleden, die na een aantal maanden zal plaatsvinden. De andere kerngroepleden hebben echter ook inspraak over de samenstelling.
    In tegenstelling tot de overige leden van Bekertjesmos, zullen de kerngroepleden dus niet ook nog een jaar op proef hoeven te zijn.
    Vanaf het moment dat de (voorlopige) kerngroep gevormd is, neemt deze alle besluiten totdat de (voorlopige) volledige woonwerkgemeenschap tot stand is gekomen.
    Vanaf dat moment neemt deze voltallige woonwerkgemeenschap de besluiten. Alle leden zullen daarvoor een training gedragen besluitvorming krijgen.


Tijdpad
De eerste fase bestaat uit werving en selectie van belangstellenden voor de kerngroep, kennismakingbijeenkomst(en) en voorlopige samenstelling van de kerngroep. We hopen deze fase voor de zomer te kunnen afronden.
Na de zomer gaan we verder met de training in gedragen besluitvorming. Daarnaast maakt de kersverse kerngroep een plan de campagne, met onder andere de werving van de overige leden voor de woonwerkgemeenschap, de zoektocht naar een locatie, en het maken van een eerste begroting met een overzicht van mogelijkheden om deze gefinancierd te krijgen. Er zullen zo snel mogelijk ontmoetingsdagen worden georganiseerd voor de mensen op de aanmeldlijst.

Voor de zoektocht naar een locatie hebben wij een aantal gesprekken gehad met een gespecialiseerd bureau, dat ruime ervaring heeft met de totstandkoming van woongemeenschappen en onder meer al contacten heeft met een aantal gemeenten in het oosten van Nederland. Hoe lang het proces precies gaat duren tot het vinden van een locatie met voorlopige toestemming van de gemeente, is moeilijk te zeggen.

Wij hopen op dit voorlopige resultaat in het voorjaar van 2023. De definitieve aankoop van de grond en de start van de bouw van de woningen zou dan plaats kunnen vinden in het najaar van 2023.

Een langdurig proces dus. De leden van de kerngroep zullen al die tijd bezig zijn met de voorbereidingen. Echter, nadat de ontmoetingsdagen voor nieuwe leden hebben plaatsgevonden, zullen kandidaat-leden zijn geselecteerd. Het is de bedoeling dat deze gaan helpen bij het hele proces, door middel van werkgroepen en dergelijke.